Στο video παρουσιάζονται : η διαδικασία, η βήμα-βήμα χρήση της ψηφιακής εφαρμογές και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτήν.