Μ-ΠΛΗΜ-29-1

1352-2023-1

ΨΥ6ΑΟΡΔΥ-ΙΚΜ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ

GP4132-2022

Στο video παρουσιάζονται : η διαδικασία, η βήμα-βήμα χρήση της ψηφιακής εφαρμογές και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτήν.