Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΑΡΣΑΡΗ

Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

Ταμίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ

Μέλος

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΪΝΑΚΗΣ

Μέλος

ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΚΚΑΔΑΚΗ

Μέλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ

Μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Μέλος