ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΨΗΦΙΑΚΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΕ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ-ΠΟΥ-ΔΕΝ-ΕΧΟΥΝ-ΨΗΦΙΑΚΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ_ΤΕΛΙΚΟ