ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΨΗΦΙΑΚΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΕ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ-ΠΟΥ-ΕΧΟΥΝ-ΗΔΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ_ΤΕΛΙΚΟ