Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ψηφιακή αναβάθμιση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων.

Στόχος της δράσης «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» είναι να παρασχεθεί στήριξη – ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων μέσω της αναβάθμισης της υποδομής των δικηγορικών γραφείων προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Σημαντικός σταθμός στη νεώτερη ιστορία της Κρήτης υπήρξε η Μεγάλη Κρητική επανάσταση (1866-69) για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Παρά τους αγώνες και τις θυσίες των Κρητών, οι στόχοι της δεν επιτεύθηκαν.

Με βάση την υπ’ αριθμ. 10/7.5.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων της έδρας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης συνεδρίασε και έλαβε τις εξής αποφάσεις

του ονομαζόμενου ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, με τον οποίο προβλεπόταν περιορισμένες παραχωρήσεις σε θέματα, αυτοδιοίκησης, δικαιοσύνης, και οικονομίας.