ΝΕΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΒΑΣΙΚΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΤΗΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΙ-ΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ4