ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΣΥΛΛΟΓΩΝ_ΔΣΣΣ_ΓΙΑ_ΦΕΚ_ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1