ΝΔ-2742_2233226_ΚΤ5-28_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΝΑΡΞΗ_ΤΟΥ_ΑΡΘΡΟΥ_5_ΤΟΥ_Ν_2308-1995-002

ΕΝΤΥΠΟ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ_Δ2΄_ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ