ΠΡ-713_2233238_ΚΤ5-28_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΣΕ_ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ_Σ_Σ_Δ_Σ_ΓΙΑ_ΕΝΑΡΞΗ_ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ