ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ-ΚΑΙ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΤΗΝ-ΠΕΜΠΤΗ-25-5-2023