Άρθρα

Σημαντικός σταθμός στη νεώτερη ιστορία της Κρήτης υπήρξε η Μεγάλη Κρητική επανάσταση (1866-69) για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Παρά τους αγώνες και τις θυσίες των Κρητών, οι στόχοι της δεν επιτεύθηκαν.

Με βάση την υπ’ αριθμ. 10/7.5.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων της έδρας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης συνεδρίασε και έλαβε τις εξής αποφάσεις

του ονομαζόμενου ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, με τον οποίο προβλεπόταν περιορισμένες παραχωρήσεις σε θέματα, αυτοδιοίκησης, δικαιοσύνης, και οικονομίας.